DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC DƯƠNG TRẦN NGỌC DƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Cao đẳng trở lên

18/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
- Huyện Đăk Glei
- Thành Phố Đà Nẵng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN NGUYÊN NGUYỄN VĂN NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Đại học (Cử nhân)

08/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH TUYẾT HƯƠNG HUỲNH TUYẾT HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học (Cử nhân)

12/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000 VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Phi Long Huỳnh Phi Long Giới tính: Nam Tuổi: 36 12/12

02/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Viết Hùng Nguyễn Viết Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học (Cử nhân)

15/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THÁI SƠN TRẦN THÁI SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học (Cử nhân)

08/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH