DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÙNG THỊ THU THỦY PHÙNG THỊ THU THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học (Cử nhân)

08/07/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
- Huyện Đăk Tô
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀI THƯƠNG NGUYỄN HOÀI THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học (Cử nhân)

18/07/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THỦY NGUYỄN THỊ THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trung cấp trở lên

05/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ HẢI LY VÕ THỊ HẢI LY Giới tính: Nữ Tuổi: 31 12/12

02/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5000000 VND
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN ẨN NGUYỄN VĂN ẨN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học (Cử nhân)

18/04/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU THỊ HÒA LƯU THỊ HÒA Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Trung cấp trở lên

21/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 3-4 TR VND
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học (Cử nhân)

16/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HUỆ TRẦN THỊ HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học (Cử nhân)

10/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3 triệu VND
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ KIM KIỀU ĐINH THỊ KIM KIỀU Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trung cấp trở lên

06/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H\'NGHỈ BYĂ H\'NGHỈ BYĂ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 09/12

15/01/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ THÚY ĐÀO THỊ THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng trở lên

12/01/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ THU ĐINH THỊ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trung cấp trở lên

11/01/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRIỆU THỊ HUỆ TRIỆU THỊ HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trung cấp trở lên

10/01/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 2000000 VND
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH