TỔ CHỨC NGÀY VIỆC LÀM NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ "PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG LINH HOẠT, HIỆN ĐẠI, HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP”

  • 22/05/2024
  • 579

TỔ CHỨC NGÀY VIỆC LÀM NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ "PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG LINH HOẠT, HIỆN ĐẠI, HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP”

 Sáng 16/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum phối hợp với Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức Ngày việc làm năm 2024 với chủ đề "Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập”.

Tham dự Ngày việc làm năm 2024, có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Uỷ ban Mật trận Tổ quốc tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Giáo dục - Đào tạo; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ Kon Tum; Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; Trường Cao đẳng Kon Tum;....

Tại Ngày việc làm 2024, có hơn 35 doanh nghiệp, đơn vị đăng ký nhu cầu tuyển dụng với hơn 9.000 vị trí việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trong đó: Hơn 5.870 vị trí việc làm trong và ngoài tỉnh; 3.150 vị trí đi làm việc ở nước ngoài; Trường Cao đẳng Kon Tum, tuyển sinh đào tạo nghề năm 2024-2025, hơn 2600 chỉ tiêu.

Theo Ban tổ chức ngày hội, trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, số người được tạo việc làm mới thông qua các chương trình là 8.972 người (trong đó có 379 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng). Kết quả trên cho thấy, người lao động đã quan tâm nhiều hơn đến vấn đề việc làm, xác định vấn đề việc làm là một trong các giải pháp nhằm ổn định và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Việc tổ chức Ngày việc làm năm 2024 với mục đích tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động giai đoạn 2021-2030; phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội; kết nối cung - cầu lao động trên thị trường, nhất là kết nối thị trường lao động các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm (cần nhiều lao động). Gắn kết, phát huy tính chủ động, tích cực của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp trong hoạt động phối hợp về công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề, hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động bằng nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo sự gắn kết giữa đơn vị Dịch vụ việc làm, doanh nghiệp và người lao động.

Đào Nguyên Hòa - Phòng QLĐT

Nguồn: http://kkt.kontum.gov.vn/