Công văn về việc thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc tại Lào, Campuchia theo đề nghị của Trường cao đẳng THACO

  • 19/01/2024
  • 957

Nội dung thông báo