Tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 1 năm 2023

  • 09/03/2023
  • 1795

Xem và tải nội dung chi tiết tại đây: Công văn và Thông báo