Thông báo về việc tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum

  • 08/02/2023
  • 1849

Xem và tải nội dung chi tiết tại đây: Thông báo các văn bản đi kèm: Quyết định Công văn