Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum tính đến ngày 29/11/2021

  • 30/11/2021
  • 4108

Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum tính đến ngày 29/11/2021

Tại Thông báo số 6266/TB-SYT ngày 29/11/2021, Sở Y tế cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh tính đến 00h00 ngày 29/11/2021. Cụ thể:

 

1. Cấp xã:

91/102 xã, phường, thị trấn phân loại cấp độ 1  (nguy cơ thấp - bình thường mới - vùng xanh).

11/102 xã, phường, thị trấn (phường Duy Tân, Quang Trung, Quyết Thắng, Trường Chinh, xã Vinh Quang - thành phố Kon Tum; xã Đăk La, Đăk Mar, Ngọk Wang - huyện Đăk Hà; xã Đăk Trăm, Ngọk Tụ - huyện Đăk Tô; xã Hơ Moong - huyện Sa Thầy) phân loại cấp độ 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng).

2. Cấp huyện:

07/10 huyện, thành phố phân loại cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới - vùng xanh).

03/10 huyện, thành phố (TP.Kon Tum; Đăk Tô, Sa Thầy) phân loại cấp độ 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng).

3. Cấp tỉnh:

Tỉnh Kon Tum phân loại cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới - vùng xanh).

Nguồn: https://www.kontum.gov.vn/