Kế hoạch phối hợp thu hút, đón người lao động từ các tỉnh, thành phố có nhu cầu trở lại làm việc tại tỉnh Bình Dương.

  • 22/10/2021
  • 996

Xem và tải nội dung chi tiết tại đây: Nội dung Kế hoạch