Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum

  • 04/10/2021
  • 307

Xem và tải nội dung tại đây: Quyết định 

Biểu mẫu kèm theo: Biểu mẫu công khai