Thông báo tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum .

  • 04/08/2021
  • 1309

Xem và tải nội dung chi tiết tại đây: Nội dung Thông báo