HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO CC, VC, NLĐ CỦA TRUNG TÂM NĂM 2020

  • 04/09/2020
  • 144

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC

VỀ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO CC, VC, NLĐ CỦA TRUNG TÂM NĂM 2020

 

 

Ngày 20/08/2020, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực về tư vấn, giới thiệu việc làm cho công chức, viên chức, người lao động (CC,VC,NLĐ) của đơn vị, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện hoạt động nghề nghiệp cho CC,VC,NLĐ của Trung tâm Dịch vụ việc làm, góp phần xây dựng đội ngũ CC, VC, NLĐ chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có đầy đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm. Tại Hội nghị, báo cáo viên đã nhấn mạnh về quy trình, nội dung, hình thức, đối tượng và nguyên tắc để tư vấn giới thiệu việc làm; vai trò, trách nhiệm của nhân viên tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và người sử dụng lao động đến giao dịch tại Trung tâm.

Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, những giải pháp và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác tư vấn giới thiệu việc làm nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho CC,VC,NLĐ của Trung tâm, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, đảm bảo cho tất cả người lao động trong độ tuổi, có khả năng lao động, có nhu cầu tìm việc, sẵn sàng làm việc đều có cơ hội tìm được việc làm có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tin và ảnh: Thu Vi