Công văn số 33 ngày 22/5/2020 về việc phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2020

  • 10/06/2020
  • 4360

Xem và tải nội dung tại đây: CÔNG VĂN và các mẫu biểu kèm theo: DANH SÁCH LAO ĐỘNG PHIẾU ĐĂNG KÝ