CÔNG VĂN VỀ VIỆC RÀ SOÁT DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ NỘP TIỀN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC NHƯNG KHÔNG XUẤT CẢNH

  • 13/05/2020
  • 673

Xem và tải nội dung chi tiết tại đây: CÔNG VĂN

Văn bản đi kèm tại đây: VĂN BẢN KÈM THEO