THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH KON TUM

  • 01/04/2020
  • 535

Xem và tải nội dung chi tiết tại đây: THÔNG BÁO

Kèm theo các biêut mẫu: Biểu 1 ; Biểu 2 ; Biểu 3 ; Biểu 4 ; Biểu 5