Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ SƯ CẤP NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN MAY Lương: 10.000.000 Số lượng: 100

29/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Dương Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THỰC TẬP SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

29/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 25

29/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm DU HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

29/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

29/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

29/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LAO ĐỘNG CÔNG XƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

29/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm HỘ LÝ VIỆN DƯỠNG LÃO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm GIÚP VIỆC NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THỢ NHÔM KÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

15/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

01/04/2021

Yêu cầu chung: Có trình độ từ Trung cấp trử lên Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

07/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LÁI XE TẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

07/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LÁI MÁY LU, CẨU, XÚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

07/04/2021

Yêu cầu chung: Có chứng chỉ nghề Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Yêu cầu chung: - Sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật thông dụng Autocad, Microsoft - Nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Hoa và tiếng Anh Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT VIÊN VẬN HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Yêu cầu chung: Biết sử dụng thành thạo vi tính văn phòng; biết tiếng hoa và anh như nghe, nói, đọc, viết Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CHỦ QUẢN AN TOÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Yêu cầu chung: Biết tiếng Hoa và Anh như nghe, nói, đọc viết Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Yêu cầu chung: Biết sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CHỦ QUẢN ĐIỆN KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Yêu cầu chung: Biết tiếng Hoa, Anh: nghe, nói, đọc, viết Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm QUẢN LÝ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Yêu cầu chung: Biết tiếng Hoa và Anh: nghe, nói, đọc, viết Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH