Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ SƯ LÂM NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN PHÒNG TỔ CHỨC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN MAY MẶC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 150

13/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 150

10/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

10/03/2023

Yêu cầu chung: Thành Phố Hồ Chí Minh Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN MAY MẶC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 150

10/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Thanh Hóa Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN SẢN XUẤT CHẾ TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

10/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN SƠ CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

10/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

10/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN MAY MẶC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 300

10/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Phước Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN LÀM VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

10/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG VÀ TRỢ GIẢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

10/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN NUÔI CẤY MÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

10/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN ĐỘI VƯỜN VÀ CHĂM SÓC CÂY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

10/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO TRÌ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/03/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm BÁC SĨ ĐA KHOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LAO ĐỘNG NHUỘM VẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

16/02/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT VIÊN X - QUANG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm DƯỢC SĨ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/02/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/02/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/02/2023

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH