Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

01/07/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Chuyên Viên Kế Toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/07/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Chuyên Viên Kinh Doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

27/07/2022

Yêu cầu chung: Không yêu cầu kinh nghiệm Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Giáo viên Tiếng Anh Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

11/08/2022

Yêu cầu chung: Huyện Ngọc Hồi Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm GIAO DỊCH VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/07/2022

Yêu cầu chung: Huyện Ngọc Hồi Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: 7.000.000 Số lượng: 01

06/10/2022

Yêu cầu chung: - Nam, tuổi > 30 tuổi. - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành có liên quan. - Có nhiều kinh nghiệm. - Siêng năng, cẩn thận, trung thực, chịu khó trong công việc. Thành phố Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm GIAO NHẬN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ SƯ THĂM DÒ ĐỊA CHẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THỢ CỬA SẮT NHÔM KÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THIẾT KẾ 3D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm HÀN XÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN CÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 13

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 9

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN LÁI XE XÚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 16

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN VẬN HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 9

03/10/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH