Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm BỐC XẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THỦ QUỸ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LÁI XE BEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TƯ VẤN BẢO HIỂM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

10/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LẮP RÁP XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN SỬA CHỮA XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN SỬA CHỮA XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/02/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

01/03/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/03/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 300

08/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Tây Ninh Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÀ QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Bến Tre Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LAO ĐỘNG KỸ THUẬT ĐIỆN GIÓ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 25

15/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CHUYÊN GIA VỀ ĐIỆN GIÓ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/01/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/02/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/02/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT VIÊN MÃ GIÁM ĐỊNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/05/2022

Yêu cầu chung: Có giấy phép lái xe B2 Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ PHỤ TÙNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/05/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm QUẢN ĐỐC XƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/05/2022

Yêu cầu chung: Có bằng lái xe B2 Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/05/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Kon Tum Nam

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH