Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

10/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

10/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH, MÔI TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

05/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

05/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 6

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

05/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

19/03/2019

Nhà ứng tuyển: lien123 Tỉnh Kon Tum

19/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH Lương: 5.000.000 Số lượng: 7

19/03/2019

Nhà ứng tuyển: lien123 Tỉnh Kon Tum

19/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên Lương: 4.000.000 Số lượng: 7

19/03/2019

Nhà ứng tuyển: lien123 Tỉnh Kon Tum

19/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 23

19/03/2019

Nhà ứng tuyển: lien123 Tỉnh Kon Tum

19/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIAO DỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

06/12/2018

Nhà ứng tuyển: tel123 Tỉnh Kon Tum

06/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỌC VIÊN Lương: 8.500.000 Số lượng: 15

14/07/2017

Nhà ứng tuyển: VL071702 Tỉnh Đăk Nông

14/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN ĐẤU GIÁ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071738 Tỉnh Kon Tum

10/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

10/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071734 Tỉnh Kon Tum

10/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061798 Huyện Đăk Tô

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THU NGÂN Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

30/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517168 Tỉnh Đăk Lăk

30/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 6.000.000 Số lượng: 01

19/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317121 Tỉnh Đăk Lăk

19/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

18/05/2017

Nhà ứng tuyển: GR051702 Tỉnh Đăk Lăk

18/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

17/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517112 Tỉnh Đăk Lăk

17/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

12/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051777 Tỉnh Đăk Lăk

12/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

03/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051707 Tỉnh Đăk Lăk

03/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

03/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051707 Tỉnh Đăk Lăk

03/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỦ KHO Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

27/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417166 Tỉnh Đăk Lăk

27/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

14/04/2017

Nhà ứng tuyển: TA031703 Tỉnh Đăk Lăk

14/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN Lương: 2.000.000 Số lượng: 10

07/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041726 Tỉnh Đăk Lăk

07/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 30

05/04/2017

Nhà ứng tuyển: HS041703 Tỉnh Đăk Lăk

05/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THẨM ĐỊNH GIÁ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041708 Tỉnh Đăk Lăk

04/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỦ KHO Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

13/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217179 Tỉnh Đăk Lăk

13/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

07/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT031746 Tỉnh Đăk Lăk

07/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

02/03/2017

Nhà ứng tuyển: MT031702 Tỉnh Đăk Lăk

02/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

02/03/2017

Nhà ứng tuyển: MT031702 Tỉnh Đăk Lăk

02/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH