Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điều dưỡng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỘ LÝ VIỆN DƯỠNG LÃO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NẤU ĂN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

31/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

31/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

29/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617144 Tỉnh Kon Tum

29/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061789 Tỉnh Kon Tum

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH