Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SỬA CHỮA XE CƠ GIỚI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

24/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG LINH KIỆN ĐỒ CHƠI Ô TTO + GIÁM SÁT KINH DOANH + KỸ THUẬT ĐIỆN + NHÂN VIÊN MARKETING ONLIEN + THIẾT KẾ ĐỒ HỌA + THIẾT KẾ WEB + KỸ THUẬT VIÊN MÁY VI TÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA CHUNG (MÁY GẦM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

14/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

07/03/2019

Nhà ứng tuyển: 08 Tỉnh Kon Tum

07/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA Ô TÔ; SỬA CHỮA XE MÁY CÔNG TRÌNH; THỢ ĐIỆN Ô TÔ, XE MÁY CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/02/2019

Nhà ứng tuyển: 06 Tỉnh Kon Tum

21/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SỬA CHỮA XE CƠ GIỚI Lương: 6.000.000 Số lượng: 01

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617128 Tỉnh Kon Tum

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

07/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061741 Tỉnh Đăk Lăk

07/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA GẦM MÁY XE Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

14/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317112 Tỉnh Đăk Lăk

14/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐỒNG Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/03/2017

Nhà ứng tuyển: QT031708 Tỉnh Đăk Lăk

13/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

13/03/2017

Nhà ứng tuyển: QT031708 Tỉnh Đăk Lăk

13/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

09/03/2017

Nhà ứng tuyển: LT031706 Tỉnh Đăk Lăk

09/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217205 Tỉnh Đăk Lăk

24/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN CHUNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

24/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217205 Tỉnh Đăk Lăk

24/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217205 Tỉnh Đăk Lăk

24/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH