Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo hiểm/Tư vấn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO HIỂM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/11/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

09/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

10/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071736 Tỉnh Đăk Lăk

10/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 60

05/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071712 Tỉnh Kon Tum

05/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

09/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061750 Tỉnh Đăk Lăk

09/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 2.500.000 Số lượng: 30

04/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051727 Tỉnh Đăk Lăk

04/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 2.500.000 Số lượng: 20

28/04/2017

Nhà ứng tuyển: TP041714 Tỉnh Đăk Lăk

28/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 5

17/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041773 Tỉnh Đăk Lăk

17/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041759 Tỉnh Đăk Lăk

13/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

07/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041722 Tỉnh Đăk Lăk

07/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: 3.000.000 Số lượng: 20

07/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041722 Tỉnh Đăk Lăk

07/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: 2.700.000 Số lượng: 5

05/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041716 Tỉnh Đăk Nông

05/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 4

04/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317182 Tỉnh Đăk Lăk

04/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

23/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317182 Tỉnh Đăk Lăk

23/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH