Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/07/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

07/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TUYỂN SINH Lương: 70.000.000 Số lượng: 10

23/05/2019

Nhà ứng tuyển: ec1452019 Tỉnh Kon Tum

23/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ GIẢNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

14/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071763 Tỉnh Kon Tum

14/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIA SƯ Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

22/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517126 Tỉnh Đăk Lăk

22/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HUẤN LUYỆN VIÊN DẠY GYM Lương: 3.000.000 Số lượng: 05

12/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051775 Tỉnh Đăk Lăk

12/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN Lương: 2.500.000 Số lượng: 2

04/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051726 Tỉnh Đăk Lăk

04/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051717 Tỉnh Đăk Lăk

04/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041790 Tỉnh Đăk Lăk

18/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

29/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317245 Tỉnh Đăk Lăk

29/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317120 Tỉnh Đăk Lăk

15/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

01/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT031706 Tỉnh Bình Dương

01/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

15/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217138 Tỉnh Đăk Lăk

15/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 01

19/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT1016103 Tỉnh Bình Phước

19/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN LUYỆN THI CHỨNG CHỈ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT1016101 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT1016101 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIA SƯ VĂN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

04/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT101610 Tỉnh Đăk Lăk

04/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIA SƯ HOÁ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

04/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT101610 Tỉnh Đăk Lăk

04/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIA SƯ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

04/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT101610 Tỉnh Đăk Lăk

04/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIA SƯ TIẾNG ANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

04/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT101610 Tỉnh Đăk Lăk

04/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH