Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT ĐÓNG GÓI BAO BÌ, NHỰA, LINH KIỆN ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 150

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT LINH KIỆN CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT DAO, MUỖNG, NĨA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ PHỤ CHUYÊN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ỦI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ CẮT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN TRẢI VẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN VẬN CHUYỂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN GẤP XẾP ÁO QUẦN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT ĐỒ PHONG THỦY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: 10.000.000 Số lượng: 100

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Dương

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG CÔNG XƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHẾ BIẾN MỦ CAO SU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 48

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT VIÊN NÉN GỖ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỐC VÁC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

10/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CẠO MỦ CAO SU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 16

28/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

28/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CẠO MỦ CAO SU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

28/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

28/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG, QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

27/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Quảng Nam

27/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN DÊT, NHUỘM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

27/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Quảng Nam

27/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN GẤP, XẾP, ĐÓNG THÙNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

27/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Quảng Nam

27/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN ỦI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

27/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Quảng Nam

27/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

27/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Quảng Nam

27/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CẮT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

27/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Quảng Nam

27/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY, HỌC MAY, PHỤ MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

27/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Quảng Nam

27/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 9.000.000 Số lượng: 500

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Dương

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÚP VIỆC NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

21/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH