DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Arap Saudi (Ả Rập Xê Út)

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Arap Saudi (Ả Rập Xê Út) ĐẶNG THỊ HUỆ ĐẶNG THỊ HUỆ Giới tính: Nam Ngày sinh: 04/02/1991
Nước đến làm việc: Arap Saudi (Ả Rập Xê Út) HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum) KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Arap Saudi (Ả Rập Xê Út) NGUYỄN THỊ HÀ NGUYỄN THỊ HÀ Giới tính: Nam Ngày sinh: 02/01/1978
Nước đến làm việc: Arap Saudi (Ả Rập Xê Út) HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum) KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Arap Saudi (Ả Rập Xê Út) DƯƠNG THỊ HẰNG DƯƠNG THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 20/03/1989
Nước đến làm việc: Arap Saudi (Ả Rập Xê Út) HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum) KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Arap Saudi (Ả Rập Xê Út) H TUYẾT NIÊ H TUYẾT NIÊ Giới tính: Nữ Ngày sinh: 20/06/1972
Nước đến làm việc: Arap Saudi (Ả Rập Xê Út) HS dự tuyển: Hồ sơ đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum) KQ phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Arap Saudi (Ả Rập Xê Út) H DJUN MLÔ H DJUN MLÔ Giới tính: Nữ Ngày sinh: 12/06/1984
Nước đến làm việc: Arap Saudi (Ả Rập Xê Út) HS dự tuyển: Hồ sơ đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum) KQ phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Arap Saudi (Ả Rập Xê Út) NGÔ ĐỨC TOÀN NGÔ ĐỨC TOÀN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 27/05/1989
Nước đến làm việc: Arap Saudi (Ả Rập Xê Út) HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm (01 Nguyễn Thị Định - tổ 3 - P. Ngô Mây - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum) KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt