Hoạt động phòng bảo hiểm thất nghiệp

ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 28/06/2017

Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách an sinh xã hội, với mục đích chính là giúp người lao động khi chẳng may bị thất nghiệp được bù đắp một phần thu nhập, được tư vấn, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm miễn phí và được hưởng chế độ BHYT nên họ an tâm, chủ động tìm công việc mới phù hợp với khả năng của mình.

 

Họp định kỳ về phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp năm 2017 04/05/2017

Nhằm đánh giá công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2017 và đưa ra một số phương hướng, giải pháp trong thời gian tới để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Ngày 28 tháng 4 năm 2017 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum tổ chức Họp định kỳ về việc phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 25/07/2016

Thực hiện Thông t¬ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th¬ương binh và Xã hội hư¬ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 như sau:

Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 22/07/2016

Sáng ngày 20/7/2016, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum: Tổ chức Họp định kỳ về phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 18/03/2016

Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2016, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum tổ chức Họp định kỳ về việc phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp năm 2016.