Hoạt động phòng bảo hiểm thất nghiệp

ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 28/06/2017

Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách an sinh xã hội, với mục đích chính là giúp người lao động khi chẳng may bị thất nghiệp được bù đắp một phần thu nhập, được tư vấn, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm miễn phí và được hưởng chế độ BHYT nên họ an tâm, chủ động tìm công việc mới phù hợp với khả năng của mình.

 

Họp định kỳ về phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp năm 2017 04/05/2017

Nhằm đánh giá công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2017 và đưa ra một số phương hướng, giải pháp trong thời gian tới để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Ngày 28 tháng 4 năm 2017 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum tổ chức Họp định kỳ về việc phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 25/07/2016

Thực hiện Thông t¬ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th¬ương binh và Xã hội hư¬ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 như sau:

Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 22/07/2016

Sáng ngày 20/7/2016, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum: Tổ chức Họp định kỳ về phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 18/03/2016

Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2016, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum tổ chức Họp định kỳ về việc phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp năm 2016.

TTDVVL Kon Tum tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên về kỹ năng tư vấn GTVL cho NLĐ thất nghiệp 2016 26/02/2016

Với mục đích nhằm nâng cao năng lực, cũng như trang bị các kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giới thiệu việc làm, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động thất nghiệp

Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum: Tổ chức Hội thảo đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm về Bảo hiểm thất nghiệp 30/10/2015

Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2015, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum, tổ chức Hội thảo đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Trung tâm DVVL Kon Tum tổ chức tập huấn nghiệp vụ BHTN cho viên chức, người lao động năm 2015 14/09/2015

Thực hiện Công văn số 562/CVL-BHTN ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Cục việc làm về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn Luật, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn chỉ đạo Trung tâm tổ chức, quán triệt, phổ biến và thông tin tuyền truyền về các nội dung trên cho cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.