Hoạt động phòng giới thiệu việc làm

THAM GIA NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH, TUYỂN DỤNG NĂM 2017 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT KON TUM 13/07/2017

Ngày 10 tháng 07 năm 2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum tham gia tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên Trường Cao đẳng kỹ thuật Kon Tum

THAM GIA TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC TÂY NGUYÊN 04/07/2017

Sáng ngày 30 tháng 06 năm 2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum tham gia tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên.