DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký/Quản trị Văn phòng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THƯỢNG VÕ LỆ HUYỀN THƯỢNG VÕ LỆ HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Cao đẳng trở lên

30/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO MỘNG HOÀI THI CAO MỘNG HOÀI THI Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học (Cử nhân)

19/11/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ TƯ PHẠM THỊ TƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học (Cử nhân)

16/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ VĂN BA LÝ VĂN BA Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học (Cử nhân)

07/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4-5tr VND
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH