DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH HẢI NGUYỄN THANH HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học (Cử nhân)

02/06/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÂM THIÊN BÌNH LÂM THIÊN BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trung cấp trở lên

10/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐỨC NGHĨA TRẦN ĐỨC NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 38 Đại học (Cử nhân)

10/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 6 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH CÔNG PHƯƠNG TRỊNH CÔNG PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học (Cử nhân)

29/03/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐĂNG THÀNH NGUYỄN ĐĂNG THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học (Cử nhân)

06/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH