DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN NGỌC NGHĨA TRẦN NGỌC NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

05/02/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Công việc mong muốn: Hành chính, nhân sự, nghề điện ô tô, học việc garage ô tô Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đoàn Ngọc Thịnh Đoàn Ngọc Thịnh Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

26/11/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Công việc mong muốn: Bán hàng Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Huy Bảo Lê Huy Bảo Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

11/11/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Công việc mong muốn: Nhân viên kho, Nhân viên kiểm soát chất lượng mảng nông nghiệp, nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HUỲNH THỊ NHỰT HUỲNH THỊ NHỰT Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

08/09/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
- Huyện Kon Plông
Công việc mong muốn: Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: 10 năm 5 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hà Lê Hà Lê Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Trung cấp nghề trở lên

16/07/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thuỳ Linh Nguyễn Thuỳ Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

14/07/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Pháp lý Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thành Luân Nguyễn Thành Luân Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

08/06/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Công việc mong muốn: Công việc kỹ thuật văn phòng Mức lương mong muốn: 12000000
Chuyên môn: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ VI ANH LÊ VI ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

25/05/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Công việc mong muốn: Nhân viên Hành chính Mức lương mong muốn: 5-7tr
Chuyên môn: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 8 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN ĐINH TẤN ĐỨC NGUYỄN ĐINH TẤN ĐỨC Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Trình độ:

09/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN QUỐC THÁI NGUYỄN QUỐC THÁI Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Trình độ:

19/04/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM MINH AN PHẠM MINH AN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

06/03/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Công việc mong muốn: Kỹ Thuật Điện Mức lương mong muốn: 8500000
Chuyên môn: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐOÀN NGỌC HOÀNG ĐOÀN NGỌC HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

06/02/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Công việc mong muốn: Nhân viên kinh doanh, nhân viên sales, những công việc liên quan đến kinh tế. Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN ĐÌNH THIỆU NGUYỄN ĐÌNH THIỆU Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Trình độ: Trung cấp nghề trở lên

10/01/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN HOÀNG THÙY TRANG NGUYỄN HOÀNG THÙY TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

11/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
- Huyện Đăk Hà
Công việc mong muốn: Kế toán viên, Hành chính-văn phòng,... Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THÀNH TÂM NGUYỄN THÀNH TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trình độ: 12/12

26/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
- Thành phố Kon Tum
Công việc mong muốn: 4 chổ 7 chổ 16 chổ ... Mức lương mong muốn: thoả thuận
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Thanh Vân Nguyễn Thị Thanh Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 1030 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

04/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn: 5.000.000-6.000.000
Chuyên môn: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thiên Hoàn Hảo Trần Thiên Hoàn Hảo Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Trình độ: Cao đẳng trở lên

30/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn: 6000000 - 8000000
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT THƯỢNG VÕ LỆ HUYỀN THƯỢNG VÕ LỆ HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Trình độ: Cao đẳng trở lên

30/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Công việc mong muốn: Tổ trưởng/ Trưởng nhóm/ Giám Sát Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ VĂN TOÀN LÊ VĂN TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

20/05/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Kon Tum
Công việc mong muốn: Nhân viên quản lý kho Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYEN DINH HUNG NGUYEN DINH HUNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Trình độ: Trung cấp nghề trở lên

18/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ THI NGUYỄN THỊ THI Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Trình độ: Cao đẳng trở lên

12/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Công việc mong muốn: Kê toán doanh nghiệp hoặc nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN HỮU THANH LỊCH NGUYỄN HỮU THANH LỊCH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

23/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
- Huyện Đăk Hà
- Huyện Đăk Tô
- Huyện Ngọc Hồi
Công việc mong muốn: - Nhân viên kỹ thuật sản xuất. - Nhân viên QA,QC. - NHân viên phòng thí nghiêm. Mức lương mong muốn: 7.5tr
Chuyên môn: Hóa học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐỖ HỮU THẮNG ĐỖ HỮU THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 44 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

11/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Công việc mong muốn: Công việc kế toán bán thời gian Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: 15 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HUỲNH THỊ NHỰT HUỲNH THỊ NHỰT Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

08/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 9 năm 2 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VÕ THỊ TRANG VÕ THỊ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

03/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ KIM OANH NGUYỄN THỊ KIM OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

01/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Công việc mong muốn: Cán bộ pháp lý, quản lý nhân sự, thư ký luật sư, thư ký giám đốc kinh doanh, báo chí. Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHAN THỊ MỸ HOÀNG PHAN THỊ MỸ HOÀNG Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

26/02/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Công việc mong muốn: Nhân viên Hành Chính Nhân Sự Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN NGỌC NGHĨA TRẦN NGỌC NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

25/02/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
- Huyện Ngọc Hồi
Công việc mong muốn: kinh tế, nhân sự, Lái xe Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM THỊ HOÀI PHƯƠNG PHẠM THỊ HOÀI PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

21/01/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
- Huyện Đăk Tô
Công việc mong muốn: Nhân viên QA hoặc QC Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 năm 6 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYỄN THỊ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Trình độ: Đại học (Cử nhân)

23/12/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Kon Tum
Công việc mong muốn: Thống kê nông nghiệp Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm

DANH MỤC NGÀNH