Thông báo về việc triển khai các hoạt động giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum, kể từ ngày 15/11/2021.

  • 11/11/2021
  • 1554

Thông báo về việc triển khai các hoạt động giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum, kể từ ngày 15/11/2021.