✍✍✍Thông báo về việc tạm ngừng các hoạt động giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum kể từ 13 giờ ngày 27/10/2021.

  • 27/10/2021
  • 804