Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  • 13/10/2021
  • 151

Xem nội dung chi tiết tại đây: Nội dung tuyên truyền