Các tổ chức, cá nhân có thể thường xuyên truy cập vào Bộ Hỏi – Đáp tại chuyên mục Hỏi – Đáp về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP

  • 16/08/2021
  • 1291

Các tổ chức, cá nhân có thể thường xuyên truy cập vào Bộ Hỏi – Đáp tại chuyên mục Hỏi – Đáp về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên Cổng TTĐT của Bộ LĐ-TBXH hoặc theo đường dẫn http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/ho-tro-covid-19  để cập nhật những câu hỏi – đáp mới nhất về việc thực hiện chính sách hỗ trợ.