Công văn 1254/SLĐTBXH-LĐTBXH&GDNN, ngày 22/7/2021, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

  • 23/07/2021
  • 260

Xem và tải nội dung chi tiết tại đây: Nội dung Công văn